• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14
  پنج شنبه 7 الی 13

اصول جهانی بهداشت در جایگاههای سوخت برندکویر

رعایت الزامات بهداشتی در عصر همه گیری بیماری های هولناک جهانی نظیرکرونا اهمیتی دوچندان دارد.رعایت این دستورالعمل ها برای حفظ سلامتی مردم در جایگاههای سوخت به دلیل پرتردد بودن همیشه از اولویت های برندکویر است و در این راستا اصول زیر به عنوان سرفصل های مهم به تمام جایگاههای برند ابلاغ شده است

 

 • انجام معاينات دوره اي جهت كاركنان جايگاه .
 • وجود شيفت هاي كاري مناسب براي كاركنان و توزيع متعادل آنها..
 • استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب توسط كاركنان جايگاه .
 • نصب دوش و چشم شوي ايمني در نزديكي محل سوختگيري.
 • نصب تابلو تلفن هاي اضطراري جهت واكنش در شرايط اضطراري كاركنان در محوطه جايگاه.
 • نصب تابلوهاي شناسه ايمني مواد شيميايي (MSDS) در محوطه جايگاه.
 • فراهم نمودن راهكارهايي جهت پيشگيري از ورود حشرات و جوندگان به دفتركار جايگاه .
 • تامين آب آشاميدني سالم جهت كاركنان و مشتريان جايگاه.
 • نصب و استقرار جعبه كمك‌هاي اوليه در محوطه جايگاه.
 • برگزاري دوره آموزشي امداد و كمك‌هاي اوليه براي كاركنان.