• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14
    پنج شنبه 7 الی 13

کارتابل ( اتوماسیون اداری )

 

سامانه مکاتبات برند جهت دسترسی از طریق اینترنت و تسریع در درخواست ها و مکاتبات برند با جایگاه ها و دفاتر نمایندگی.

 

آدرس دسترسی و ورود از طریق لینک زیر:

http://kartable.kavirco.com