• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14
    پنج شنبه 7 الی 13

برگزاری کارگاه آموزشی جایگاههای عرضه سوخت منطقه سبزوار

با همت مدیریت اجرایی برند کویر و همکاری انجمن صنفی جایگاه داران منطقه سبزوار در محل آمفی تئاتر شرکت نفت کارگاه آموزشی برای عوامل اجرایی مجاری عرضه و مالکین محترم جایگاههای عرضه سوخت برگزار شد .در این کارگاه مدیران واحدهای مختلف شرکت نفت به بیان آخرین دستورالعمل ها و راهکارهای بهتربرای بهبود کیفیت خدمات به مراجعه کنندگان متقاضی سوخت پرداختند.در پایان این دوره مدیر محترم منطقه ضمن ایراد سخنرانی از تلاش های برگزار کنندگان قدردانی نمود.