• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14
    پنج شنبه 7 الی 13

بازگشایی مجدد جایگاهCNGشهرستان بجستان

پس از یک هفته تعطیلی جایگاه عرضه سوخت سی ان جی شهرستان بجستان که به دلیل برودت هوا و افت فشار گاز منطقه اتفاق افتاد این جایگاه مجددا از اول بهمن ماه سال جاری بازگشایی گردید.این جایگاه از خرداد ماه سال 1401تحت پوشش برند کویر قرار گرفته و پاسخگوی قسمت عمده نیاز به سوخت خودروهای شهرستان بجستان و خودروهای عبوری است.