• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14
    پنج شنبه 7 الی 13

بازدید نوروزی کارشناسان برند کویر از جایگاههای تحت پوشش

با آغاز سال جدید و شروع تعطیلات نوروزی،حجم ترددهای درون شهری و بین جاده ای به شدت افزایش پیدا می کند و به تبع این مساله میزان مراجعه به جایگاههای عرضه سوخت به میزان قابل ملاحظه ای افزون می شود.لذا جهت ارتقا خدمات ارائه شده به مراجعین و لزوم استمرار خدمات بیست و چهارساعته به مردمکارشناسان برند کویر با مراجعه به تمام جایگاههای تحت پوشش خود از نزدیک در جریان جزئیات امور مجاری عرضه سوخت قرارگرفته و برای مشکلات و اتفاقات پیش بینی نشده برنامه ریزی های لازم را با همراهی جایگاه داران محترم و دیگر پرسنل جایگاه انجام دادند.