• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14
    پنج شنبه 7 الی 13

افتتاحیه جایگاه سربداران

مجتمع تفریحی و رفاهی و جایگاه عرضه سوخت سربداران در جاده سبزوار به بردسکن با حضور مقامات استانی و منطقه ای سیزدهم بهمن ماه افتتاح شد.این جایگاه که با سرمایه گزاری بخش خصوصی و تحت پوشش برند کویر آغاز به فعالیت می کند نقش مهمی در خدمت رسانی به مردم منطقه و مسافرین این مسیر دارد و ضمن اشتغال زایی مستقیم برای 8نفر از جوانان پر انگیزه با عرضه فرآورده های نفتگاز و بنزین، نیاز منطقه را مرتفع خواهد نمود.مدیریت و کارشناسان برند کویر برکت و سعادت را در آغاز فعالیت جایگاه سربداران برای مالکین و کارکنان جایگاه آرزومند هستند.