• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14:30
    پنج شنبه 7 الی 13

شرکت برزین بیهق
برزین کویر بیهق Barzin Kavir Bayhagh

افتتاح جایگاه فدک مقارن با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

 

در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ، هفتاد وچهارمین جایگاه عرضه سوخت در استان سمنان شهرستان شاهرود با حضور مدیریت محترم شرکت ملی پخش دکتر عربعاملی و با حضور  دکتر 

علیرضاآشناگر استاندارسمنان و نمایندگان برندکویر مورد بهره برداری قرار گرفت