• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14:30
    پنج شنبه 7 الی 13

شرکت برزین بیهق
برزین کویر بیهق Barzin Kavir Bayhagh

مراحل نهایی افتتاح جایگاه اختصاصی جعفری در منطقه شاهرود

محور مواصلاتی تهران-مشهد از جمله راهبردی ترین و پر ترددترین جاده های کشور محسوب می شود که دسترسی آسان به جایگاه های عرضه سوخت  همیشه از دغدغه های مسافرین و رانندگان محترم خودروهای سنگین در آن است.با افتتاح نهایی جایگاه جعفری در ناحیه فیروزآباد(کیلومتر100مسیر سبزوار به میامی )در روزهای آتی ،به امید خدا ضمن رفع این مشکل بخش اعظمی از نیاز مردم ناحیه برای جایگاه های عرضه سوخت هم مرتفع خواهد شد.