• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14:30
    پنج شنبه 7 الی 13

شرکت برزین بیهق
برزین کویر بیهق Barzin Kavir Bayhagh

آغاز مراحل نهایی افتتاح جایگاه طالقانی نیشابور

جایگاه طالقانی نیشابور که در یکی از پر تردد ترین مناطق این شهرستان در دست ساخت بود آخرین مراحل تکمیل شدن خود را گذرانده و به امید خدا با فراهم شدن مقدمات لازم بزودی افتتاح خواهد شد.با افتتاح این جایگاه مشکل عرضه سوخت در بخش پرجمعیت نیشابور تا حدود زیادی مرتفع خواهد گردید.جایگاه طالقانی از جمله جایگاههای تحت پوشش برند کویر می باشد.