• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14:30
    پنج شنبه 7 الی 13

شرکت برزین بیهق
برزین کویر بیهق Barzin Kavir Bayhagh

لا یوم کیومک یا ابا عبدالله

امام حسن مجتبی علیه السلام خطاب به امام حسین علیه السلام فرمودند:یا ابا عبدالله هیچ کس همچون تو روزی در پیش ندارد که سی هزار نفر دور تو را می گیرند و ادعا می کنند از که از امت جد ما محمد صلی الله علیه و آله هستند و دین اسلام را بر خود می بندند ....       اللهوف علی قتلی الطفوف،ج1،صفحه 25