• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14:30
    پنج شنبه 7 الی 13

شرکت برزین بیهق
برزین کویر بیهق Barzin Kavir Bayhagh

بازدیدهای نوروزی از جایگاههای سوخت تحت پوشش برند کویر

.شروع تعطیلات نوروزی و آغاز مسافرت های مردم در ایام تعطیلات سالانه حجم مسافرت های بین شهری و ترددهای بین جاده ای را دوچندان می نماید.جایگاههای عرضه سوخت کشور در این ایام مواجه با مراجعه چند برابری وسایل نقلیه برای سوخت گیری هستند و کوچکترین اختلالی در عملکرد آنها می تواند تبعات زیادی در پی داشته باشد.با توجه به اهمیت این مساله کارشناسان برند کویر در ایام تعطیلات با مراجعه دوره ای و منظم به جایگاهها در جریان عملکرد روزانه آنها قرار گرفته ضمن تقدیم هدایایی به کارکنان خدوم و زحمتکش مجاری عرضه آمادگی خود را برای کمک به پیش بینی و حل مشکلات ناخواسته اعلام نمودند تا به امید خدا در روند عملکرد خدماتی جایگاهها کوچکترین بحرانی ایجاد نشود.