• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14:30
    پنج شنبه 7 الی 13

شرکت برزین بیهق
برزین کویر بیهق Barzin Kavir Bayhagh

افتتاح جایگاه مروارید در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت

مقارن با اعیاد مبارک شعبانیه و در آغاز بهار سال 1400شمسی جایگاه عرضه سوخت مروارید طی مراسمی رسمی و با حضور مقامات و مدیران شهرستان سبزوار مورد بهره برداری قرار گرفت.جایگاه مروارید در زمینی به مساحت 2500متر مربع و در کیلومتر56جاده سبزوار-بردسکن قرار دارد و عملیات اجرایی آن از سال 1397آغاز شد و برای ساخت و تجهیز آن بیش از 45میلیارد ریال اعتبار از بخش خصوصی هزینه صورت گرفت.

با افتتاح این جایگاه مشکل تامین فراورده برای منطقه البلاغ و مسافرین جاده سبزوار-بردسکن تا حدود زیادی مرتفع گردید و نیاز به مراجعه به جایگاههای خارج از محدوده برطرف شد.جایگاه مروارید هجدهمین جایگاه تحت پوشش برند کویر در منطقه سبزوار محسوب می شود و تمام امور مشاوره ای – اجرایی آن از بدو مرحله اخذ مجوزات تا افتتاح نهایی با همکاری کارشناسان برند کویر با مالک محترم جایگاه صورت پذیرفت.