• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14:30
    پنج شنبه 7 الی 13

شرکت برزین بیهق
برزین کویر بیهق Barzin Kavir Bayhagh

آغاز عملیات اجرایی طرح کهاب در جایگاه گلستان بجنورد

طبق مصوبه هیئت وزیران در مردادماه 1399 و زمان‌بندی در نظر گرفته ‌شده، همه جایگاه‌های عرضه سوخت داخل محدوده شهری کلانشهرها و مراکز استان‌ها تا پایان سال ۱۴۰۰ باید به‌منظور جلوگیری از انتشار بخار و هدرروی بنزین طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین) را به‌طور کامل اجرا کنند.طبق این مصوبه دیگر جایگاه‌های عرضه سوخت باید تا پایان سال ۱۴۰۱  تجهیزات این طرح را نصب و آن را اجرا کنند.از ابتدای مهرماه ۹۹همه جایگاه‌های تازه تأسیس عرضه سوخت، تنها در صورتی که مجهز به تجهیزات کنترل و بازیافت بخار بنزین باشند، قابل بهره‌برداری خواهند بود .

برند کویر با توجه به این الزامات ،طراحی و اجرای طرح کهاب را در تمامی جایگاههای تحت پوشش خود،از اولویت های اجرایی پیش رو قرار داد.لذا از بدو تصویب دستورالعمل های فوق برند کویر با شرکت های مهم سازنده تجهیزات نفتی و جایگاهداری وارد مذاکره شده و با اعزام کارشناسان خبره به ارزیابی و تست تجهیزات مختلف این شرکتها مبادرت ورزید.همزمان تلاش مدیران برند برای مذاکره با سیستم بانکی برای تامین اعتبار اجرای طرح با توجه به گران قیمت بودن تجهیزات با موفقیت همراه بود و شرایط برای پرداخت وام بانکی و تقسیط مبلغ نهایی طرح کهاب برای جایگاههای تحت پوشش مهیا شد.  

ماحصل تمام اقدامات فوق اجرای موفقیت آمیزطرح کهاب در جایگاههای بیهق و مروارید در استان خراسان رضوی و فدک در استان سمنان بود که بخوبی منعکس کننده تلاش های برند در کنار همت و همکاری جایگاه داران محترم است.با آغاز عملیات بارگیری و انتقال تجهیزات کهاب برای جایگاه گلستان بجنورد ازشهرک صنعتی تهران، این جایگاه به یکی ازاولین جایگاه استان خراسان شمالی تبدیل می شود که مجهز به سیستم کهاب شده است.