• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14:30
    پنج شنبه 7 الی 13

شرکت برزین بیهق
برزین کویر بیهق Barzin Kavir Bayhagh

اجرای طرح کهاب در جایگاه مروارید سبزوار

طرح کهاب طرحی برای صرفه‌جویی اقتصادی در مصرف سوخت که با اهداف زیست‌‌محیطی پایه‌گذاری شده‌است. کهاب سرنام عبارت کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین است. هدف اصلی این طرح کاهش از دست رفتن بخار بنزین در مراحل مختلف سوختگیری است وبا توجه به دستورالعمهای شرکت پخش،الزامات زیست محیطی و صرفه اقتصادی آن برای جایگاههای سوخت جزو اهداف مهم برند کویربرای اجرا در جایگاههای تحت پوشش محسوب می شود.پس از موفقیت برند کویر درنصب و راه اندازی سیستم کهاب در جایگاه بیهق سبزوار واثر ملموس این پروژه در کاهش هدر رفت بنزین،جایگاه جدیدالتاسیس مروارید محل جدید اجرای این طرح شد و با همکاری مالکیت جایگاه و سرمایه گذاری و تلاش کارشناسان برند با اولویت لحاظ استانداردهای قانونی در کوتاهترین زمان ممکن،تجهیزات لازم خریداری شده آماده تست های نهایی همزمان  با افتتاح جایگاه می باشد. .