• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14:30
    پنج شنبه 7 الی 13

شرکت برزین بیهق
برزین کویر بیهق Barzin Kavir Bayhagh

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع قوانین جدید مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به تصویب و ابلاغ قوانین جدید مالیات بر ارزش افزوده از طرف دولت و بی اطلاعی عموم صاحبان کسب و کار از مفاد این قوانین جدید،برند کویر اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در محل دفتر مرکزی با هدف بالا بردن آگاهی جایگاه داران محترم از قوانین جدید نمود.تدریس این دوره فشرده بر عهده جناب آقای مجتبی شیرخانی مشاور مالیاتی و حسابرسی بود وعمده ترین موارد مطرح شده در این جلسه عبارت بودند از:

-لزوم ثبت نام جایگاه های سوخت برای قانون ارزش افزوده بر اساس فراخوان مرحله هشتم این قانون

-شرح جرائم عدم ثبت نام در سامانه ارزش افزوده و عدم ارسال و پرداخت مالیات و عوارض به ارزش افزوده (مفاد22و23قانون مالیات وعوارض ارزش افزوده)

-توضیحات کلی پیرامون جزئیات قانون جدید

 -ارتباط گزارشات فعلی با رسیدگی های اداره دارایی پیرامون عملکرد،ارزش افزوده و گزارشات فصلی جایگاهها

مدرس مدعو این نشست جناب آقای شیرخانی مشاور امور حسابرسی و مالیاتی برند کویر بودند