• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14:30
    پنج شنبه 7 الی 13

شرکت برزین بیهق
برزین کویر بیهق Barzin Kavir Bayhagh

نخستین جلسه هم اندیشی کارکنان برند در دفتر جدید

نخستین جلسه رسمی پرسنل برند پس از جابه جایی و استقرار در محل جدید دفتر برند  امروز سه شنبه برگزار گردید 

 مدیر اجرایی برند در این جلسه با محور قراردادن موضوع تکریم ارباب رجوع و تاکید بر همدلی و اتحاد بیشتر میان کارکنان برند ازهمکاری، مشارکت و صبرشکیبایی کلی اعضای مجموعه تشکر و قدردانی نموده و همچون قبل خواستار تلاش بی وقفه پرسنل برای ارتقای هرچه بهتر مجموعه شدند.