• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14:30
    پنج شنبه 7 الی 13

شرکت برزین بیهق
برزین کویر بیهق Barzin Kavir Bayhagh

چارت سازمانی

مدیریت برند جناب دکتر رحیمی مقدم

مدیر داخلی و عملیاتی جناب مهندس آزادیان

کارشناس انفورماتیک و دیسپچینگ جناب مهندس عزتی

کارشناس خرید فرآورده  و انبار جناب مهندس قاسمی

کارشناس مالی سرکار خانم توحیدی

کارشناس بهداشت و HSE جناب مهندس ملایی