• شنبه تا چهارشنبه 7 الی 14:30
    پنج شنبه 7 الی 13

شرکت برزین بیهق
برزین کویر بیهق Barzin Kavir Bayhagh

افتتاح جایگاه ستاره سهیل

.همزمان با فرارسیدن هفته دولت،جایگاه عرضه سوخت ستاره سهیل که تحت پوشش برند کویر می باشدبا حضور مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود،جناب آقای دکتر عربعامری به بهره برداری رسید