• شرکت برزین کویر بیهق - ( بنزین - نفت و گاز - CNG )
  • شنبه تا پنج شنبه - 7 الی 16

درباره ما

شرکت برزین کویر بیهق با نام تجاری کویر در سال 1395 با هدف و چشم انداز اصلی طرح برند سازی جایگاهای سوخت، ارتقای رفاه مشتریان و حمایت از حقوق مصرف کنندگان با مدیریت موثر بخش خصوصی در فرآیند خرید ، دریافت ، حمل ، توزیع و نظارت بر عرضه سوخت و کاهش نقش دولت در تصدیگری توزیع فرآورده های نفتی به منظور ارائه خدمات برتر به مشتریان تاسیس گردید.

گواهینامه ها

این برند با داشتن گواهینامه های ISO14001:2015 ، ISO 9001:2015 ، OHSAS 18001:2007 ، IMS و شناسایی خدمات مورد نیاز مشتریان به ارائه راه حل عملی برای پاسخگویی به این نیازها می پردازد.